Aksesuarlar & Diğer Ürünler

Akıllı Pilot

Normal çalışmasında 0,8 bar basınç ile çalışarak suyun araziye daha fazla gitmesini ve pompaya binen yükü azaltır. Otomatik sistemlerde regülatör
devreye girdiğinde yani filtreye temizleme komutunu verdiğinde, bu komutla beraber hidrolik vana kendisini 2 bar basınca ayarlar, filtreleme işlemi
bittiğinde basınç önceki konumuna (0,8 bar) düşer. Böylelikte sadece filtre temizleme işleminde suyu sıkıştırır. Diğer durumlarda suyun rahat geçmesini
sağlar.